“We can’t make it alone, but together anything is possible”.

– Bill Gates, Chairman of Microsoft

Over iCOPP

Waar het om veiligheid gaat, zijn publieke en private partners steeds afhankelijker van betrouwbare informatie. Netcentrisch samenwerken is in dat verband het sleutelwoord. Daarbij wordt operationele informatie zo snel mogelijk gedeeld met andere partijen voor wie die informatie relevant is zoals de politie, particuliere beveiligers en andere hulpverleners. Cameratoezicht, slimme sensoren en social media spelen bij dat alles een steeds belangrijkere rol en het is een uitdaging om deze informatiebronnen binnen één open video management omgeving te ontsluiten.

In 2009 werd in de Brainport regio gestart met de ontwikkeling van de netcentrische veiligheidsketen en het iCOPP. Het iCOPP Platform as a Service is vanuit de samenwerking met het Dutch Institute for Technology, Safety & Security op basis van een Triple Helix aanpak Overheid, Wetenschap en Bedrijfsleven tot stand gekomen. Het systeem kenmerkt zich vooral door de ondersteuning en integratie van de verschillende video management- en sensor systemen. Hierbij is openheid en merk onafhankelijkheid een vereiste bij de ontwikkeling van het iCOPP geweest. Met name overheden stellen hoge eisen aan de openheid van het platform.

Het faciliteren van een Platform as a Service waar onzichtbare informatie van sensoren en data stromen uit een diversiteit van verschillende applicaties en onderliggende systemen uniform en real-time zichtbaar worden in het Common Operational Picture.Deze informatie kan gedeeld worden met de partners binnen het Publieke en Private veiligheidsdomein. Dit heeft als gevold dat een betrouwbare Situational Awareness ontstaat bij een incident ter ondersteuning in het proces intake en noodhulp. Betrouwbare valide Beeldvorming maakt verantwoorde Oordeelsvorming en de daaropvolgende Besluitvorming mogelijk.

Met de toepassing van Business Intelligence worden correlaties gelegd tussen de sensor- en informatiestromen waardoor inzicht door overzicht wordt verkregen in criminele activiteiten.

Het Systeem is een slimme integratie van…

Platform as a Service

De diensten zijn modulair af te nemen [Cafetaria model] op basis van Plug & Play voor ad-hoc en/of vaste periode. Tussentijds op- of afwaarderen van diensten opbasis van Fair-use-Policy.

Publiek-Private-PPS omgeving
Deze biedt de flexibiliteit om eindgebruikers zelf een keuze te maken in de ideale Publiek-Private-PPS omgeving en biedt ook integratie diensten aan om de verschillende types van omgevingen te laten samenwerken.

Total Cost of Ownership
Door de samenwerking van de partner fabrikanten binnen het consortium en de partnership met kennis instellingen leidt dit tot snelheid van innovatie van de diensten wat een voordeel heeft in vergelijking tot de huidige verhouding zelfstandige investeringen en afschrijf termijnen versus de innovatie snelheid.

Application as a Service

Publiek Private Partnership | SDK Is een Service Development Kit, dat sensor en open data informatie van Publiek Private partners verzamelt in een beveiligde data distributie platform.

Open Karakter
Het ontwerp van de architectuur Kubus is opgebouwd uit flexibele modulaire modules Bouwstenen op basis van Open Karakter waar fabrikanten zijn SDK als bouwsteen aan kan toevoegen.

Managed SDK beheer
Er is sprake van een overall beheer organisatie voor de bij het consortium aangesloten partner fabrikanten. Updates van SDK’s zijn in de beheer domeinen van Functioneel, Applicatie en Technisch gegarandeerd.

Infrastructure as a Service

Beveiliging Identity en Access Management.

Netcentrisch Netwerk Publiek Private Partnership darkfiber netwerk.

End-to-End Monitoring Pro-actief aanpak tegengaan keten- en systeemfalen.

Managed Support Ontzorgen door Single Point of Contact functie in OSI-model laag 2 & 3 beheer en borging SLA protocol met de consortium partber fabrikanten.

Partners

 • AerialTronics
 • Axis Communications
 • CrowdSense
 • DIT is beveiligen
 • Enai
 • Eurofiber
 • Juniper
 • Geodan
 • Pivot3
 • Maxdoro
 • Milestone
 • Technet
 • VX Company
 • Zepcam

Partnership Kennis Instellingen

 • – Dutch Institute for Technology, Safety and Security
 • – The Hague Security Delta
 • – Twente Safety and Security

Partnership Kennis Instellingen

 • – Dutch Institute for Technology, Safety and Security
 • – The Hague Security Delta
 • – Twente Safety and Security

OTAP Netwerk
Het consortium beschikt over een eigen Ontwikkeling-Test-Acceptatie-Productie netwerk waardoor innovatie van diensten snel en betrouwbaar volgens het OTAP protocol kunnen worden aangeboden in het Platform as a Service.

Consortium Brain

Bij de partners werken verschillende mensen met verschillende ideeën en expertises. Door hun breinen te verbinden in een Consortium Brain wordt het mogelijk gemaakt oplossingen te vinden vanuit andere invalshoeken.

foto

Referenties

Contact

 • iCOPP B.V.
 • Wilhelmina van Pruisenweg 104
 • 2595 AN Den Haag

Indien u graag nog informatie had gehad, of als u nog vragen heeft, neem dan met ons contact op via de e-mail of per telefoon.